Có phải bạn đã quên mật khẩu?

Rất đơn giản, hãy nhanh chóng thực hiện các bước sau để khởi tạo lại mật khẩu mới

Nhập số điện thoại liên hệ và chọn "Tạo mật khẩu mới"

Chúng tôi sẽ gửi Mật khẩu tạm thời đến số điện thoại bạn đã đăng ký để có thể tiếp tục thiết lập Mật khẩu mới

Mục này bắt buộc nhập.